Fysioterapeut Susann Lofthus

Susann er utdannet fysioterapeut ved fysioterapiutdanningen på Høgskulen i Bergen (nå Høgskulen på Vestlandet), og gikk ut i turnus i 2017. 

Susann har arbeidet innenfor psykiatri, hjemmebehandling, rehabilitering for eldre og i det private markedet. Ho har brei erfaring innenfor ortopedi, nevrologi og muskel- og skjelettplager. Noe av det Susann har arbeidet mest med er opptrening etter operasjoner, Parkinson, nakke- og ryggplager, trening og behandling både under og etter kreftforløp og trening for å forbedre og opprettholde funksjon hos eldre. 

Videreutdanning og kurs for å holde seg faglig oppdatert er viktig for Susann. Ho har videreutdanning i komplett fysikalsk lymfødembehandling og Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø. I tillegg har ho kurs i blant annet palliasjon, grunnkurs i undersøkelse og behandling av lumbal (korsrygg) og bekken og patellar instabilitet (knær). I september skal Susann på kurs i fysioterapi for eldre - ortogeriatri og osteoporose.